Podnikatelský úvěr

Co lze podnikatelským úvěrem financovat?

 • rozvoj a investice do vašeho podnikání - podnikatelský investiční úvěr slouží k pořízení hmotného i nehmotného majetku, například na nákup technologií, strojů, dopravních prostředků, či na pořízení nemovitostí
 • výstavba či koupě nemovitosti (živnostenská hypotéka, mikro podnikatelský úvěr, projektové financování, podnikatelský úvěr splácený z budoucích výnostů - z pronájmu) - široká škála podnikatelských úvěrů slouží jak k pořízení nového sídla společnosti nebo jiného podnikatele, tak například k výstavbě a následnému prodeji nemovitosti či k dlouhodobému pronájmu pořízené nemovitosti (v takovém případě bývá splatnost i 10 až 20 let)
 • provozní financování (financování každodenních potřeb podnikatele) - pomáhá zejména vylepšit cash-flow podnikatele, vyřešit problém příliš dlouhých splatností faktur odběratelů podnikatele, příliš krátkých splatností faktur dodavatelů a zvýšit stabilitu běžného provozu podnikatele
 • živnostenská hypotéka - má široké uplatnění pro větší i menší podnikatele (pro OSVČ podnikající živnostenským i jiným způsobem, ale rovněž pro firmy), vhodná je například pro pořízení nemovitosti, která bude sloužit podnikateli pro bydlení i podnikání (splatnost je až 30 let a je možné financovat až 80% z ceny nemovitosti), úvěrem je možné financovat nákup nemovitosti, rekonstrukci i koupi v dražbě - podmínkou však je, aby nemovitost byla na území ČR
 • projektový úvěr pro developery - je určen pro financování výstavby či rekonstrukce nemovitosti pořizované za účelem následného rozprodeje či pronájmu. Nemovitosti mohou být jak rezidenční tak komerční. Žadatelem o tento typ úvěru bývá nově založená jednoúčelová společnost, při schvalování je posuzován podnikatelský plán a rozpočet
 • refinancování stávajících úvěrů a další individuální typy podnikatelských úvěrů

Kolik mi banka půjčí a co musím splňovat?

 • parametry podnikatelského úvěru budou odlišné u různých typů úvěrů
 • výše je od několika stovek tisích až po stovky milionů Kč
 • podnikatel nesmí být v exekuci, likvidaci, v insolvenčním řízení a nesmí mít nedoplatky vůči finančnímu úřadu a ČSSZ
 • banky upřednostňují zajištění nemovitostí, je možné dozajištění i dalšími způsoby
 • úroková sazba bývá závislá na výši aktuální mezibankovní sazby PRIBOR či EURIBOR
 • splatnost je závislá na zvoleném typu podnikatelského úvěru
 • schvalování probíhá individuálně s ohledem na daný případ

Jaké dokumenty budu potřebovat ke schválení podnikatelského úvěru?

 • podklady ke schválení se různí s ohledem na typ podnikatelského úvěru a typ žadatele o úvěr: živnostník, začínající obchodní společnost, fungující obchodní společnost či skupina
 • často je potřeba daňové přiznání (vč. příloh) za dvě poslední zdaňovací období
 • žádost o podnikatelský úvěr (připravujeme společně)
 • doložení podnikatelského záměru, rozpočtu, plánu (záleží dle typu podnikatelského úvěru)
 • odhad nemovitosti (zajistíme společně dle vybrané banky, pokud je podnikatelský úvěr zajištěný nemovitostí)